Cursos d'idiomes presencials a Salt, Girona.

Espanyol per extrangers, DELE A1 A2. Anglès A1, A2, B1. Anglès comercial per a pymes. Anglès per a la restauració i hoteleria

Beez5 Thumbnail

Cursos de Diseño Gràfico:

  • Curso de retoque fotografico con Abobe PhotoShop 
  • Curso de Adobe Ilustrator
  • Curso de Maquetación con Adobe InDesing
  • Curso de Diseño Grafico Nivel Basico.
  • Curso de Diseño Gráfico y Maquetación -  Nivel Avanzado.

© 2015 Centre d'Estudis Nodus de Formació i Orientació Laboral SL. Tots els drets reservats. Dissenyat per Gregori Raya