Cursos Presencials a Salt, Girona

Informàtica, Ofimàtica, Idiomes, Àrea Comercial, Gestió Empresarial, Marketing Digital, E-Commerce, Disseny Gràfic, Disseny Web, Disseny CAM i CAD, Programació, Xarxes i Servidors

Com bé defineix la Vikipedia, la Programació Informàtica, escorçat només Programació, és el procès de dissenyar, codificar, depurar i mantenir el codi font de programes, aplicacions d' escriptori, aplicacions a plataformes web, y aplicacions per a mòbils, que realitzen comportaments desitjats en tasques programades.

En el nostre Centre d'Estudis Nodus.Cat Formació, imparteix Formació Bàsica i Especialitzada en Programació Estructurada, Programació Orientada a Objectes, Programación Android, Programació PHP, Ajax, Java, JavaScript, C#, ActionScript i i qualsevol llenguatge de programació que fan servir les Noves Tecnologies. Impartim cursos amb un nombre reduït d'alumnes per grup, a les nostres instal·lacions del Carrer Pep Ventura núm. 110 Baixos, de Salt, presencials a Girona, amb professorat altament qualificat, en diferents horaris adaptats a les necessitats dels nostres alumnes i destinats sobretot a obtenir capacitació per desenvolupar un treball de futur.

Proposem dins l'Àrea de Progmació POO i Web, els següents cursos presencials, que t'ajudaran a obtenir les habilitats necessàries per a Programar de manera efectiva sigui quina sigui teves necessitats (estudis i/o activitat empresarial).

 

Subcategories

Cursos de Programació POO

  • Curs de Programació Visual Basic.NET Bàsico
  • Curs de Programación Visual Basic.NET Avançat
  • Curs de Java Bàsic.
  • Curs de Java Avançat.

 

Cursos de Programació Web

  • Curs de Programació Web amb PHP.
  • Curs Avançat de Programació Web amb PHP-MySql.
  • Curs d'Ecommerce.

 

 

© 2015 Centre d'Estudis Nodus de Formació i Orientació Laboral SL. Tots els drets reservats. Dissenyat per Gregori Raya